PSPV i Compromís hem posat en comú les principals línies de ciutat que volem en aquest decàleg de 12 punts. Les pròximes setmanes es concretarà en un full de ruta conjunt les propostes concretes de cada apartat.

La Dénia que acorda, és la Dénia que avança

  1. Avancem cap a una Ciutat universitària, del pensament i creativa

Hem posat les bases perquè Dénia siga una Ciutat Universitària i del Pensament.

Tindrem a Dénia el Centre de Gastronomia de la UA-Dénia i Torrecremada serà seu de les pròximes edicions del Festival de les Humanitats, cursos i màsters amb la resta d’Universitats Valencianes i la UNED. Redactarem els projectes dels futurs aularis de la UA a Dénia amb finançament europeu i posarem en marxa el grau de Ciències Gastronòmiques a Dénia, treballant per a la consecució d’altres estudis universitaris reglats d’aquesta universitat en la nostra ciutat.

Apostem per fer una nova i moderna UNED; i per treballar en la consolidació de Dénia com a ciutat de congressos i esdeveniments amb els festivals culturals, el Festival DNA, el de les Humanitats i altres de nova creació.

També, continuarem treballant en projectes sostenibles i creatius en favor de la gastronomia, el territori i la biodiversitat gràcies al pla de treball de la Ciutat Creativa de la UNESCO.

2. Avancem cap a una Dénia més participativa i responsable en el territori

Volem seguir potenciant la participació ciutadana i la transparència com a suport de les polítiques que fan avançar i progressar la nostra ciutat. Per això,  reactivarem consells, canals i mecanismes que donen veu a la ciutadania de forma intergeneracional i per barris. Es potenciaran els consells de la Infància i el Major que decidiran un percentatge dels Pressupostos Participatius de l’Ajuntament.

A més a més, s’efectuarà un Pla d’Inversions anual per a les zones de Montgó-Rotes-Marines; i es continuaran donant mecanismes per a l’autogovern a territoris com la Xara i Jesús Pobre, d’acord amb els compromisos inicials adquirits amb les dues EATIM a principis de 2023.

3. Avancem cap a una Dénia mediterrània, amable i per a les persones

Continuem apostant per una Dénia per a les persones, és a dir, per un urbanisme amable amb el vianant, per més espais de convivència intergeneracional i més zones verdes. Actuarem en tots els barris, vinculant l’activitat urbanística amb l’ambiental, i prioritzarem al vianant. Actuacions com la millora de la zona asfaltada de Torrecremada, les reurbanitzacions del barri de les Roques, la zona del carrer Sagunt, Passeig del Saladar i l’eix del carrer Elx, la modernització de la plaça Jaume I o la nova zona ajardinada del solar del carrer Marqués de Campo són exemple d’eixa Dénia, amable i per a les persones.

4. Avancem cap a una Dénia connectada, accessible i sostenible

Apostem per una mobilitat sostenible, i per això posarem en marxa una mobilitat més intel·ligent i respectuosa, amb una Smart Office i una estratègia en favor de la bicicleta. Esta legislatura posarem en marxa el pla de mobilitat urbà, amb línies eficients que arriben a més llocs, connecten pàrquings dissuassoris i zones cèntriques amb les allunyades. Ens comprometem a estudiar, negociar i aconseguir més places públiques i gratuïtes d’aparcament, donant alternatives a les zones peatonalitzades.

5. Avancem cap a una Dénia verda i d’estima territorial

La lluita contra el canvi climàtic serà un compromís ineludible, amb polítiques transversals i de 0 plàstics, més plantació d’arbres i la potenciació de zones verdes,  com el Bosc de Diana, el solar de Marqués de Campo o el pàrquing de Costa Blanca, entre altres. Apostarem per les energies renovables, per l’educació ambiental i per la potenciació de l’agricultura amb el Parc Agrari i “la zona Pla de Dénia”. Així com la implantació d’accions concretes com: continuar la millora del sistema de pluvials, ficar fonts d’aigua potable en zones verdes i places públiques, seguir posant en marxa i ampliant el programa 50/50 d’estalvi energètic en els col·legis o continuar executant actuacions d’extensió del clavegueram

6. Avancem cap a una Dénia econòmicament sostenible

Ens comprometem a impulsar bonificacions, sinergies, ajudes i estratègies digitals i d’innovació que faciliten l’activitat industrial, comercial i empresarial. Per això, entre altres, establirem una oficina de projectes europeus que coordine transversalment recursos per al finançament de tot tipus de polítiques.

Apostem per un treball de qualitat, aprofitant l’FP del municipi, l’economia col·laborativa i polítiques de diagnosi i acció activa per afavorir la creació d’ocupació per a joves, majors i aturats de llarga duració.

Alhora, executarem la subvenció europea d’1.4 milions d’euros per a modernitzar i digitalitzar el comerç de Dénia i el Mercat Municipal. Durant el 2023 executarem la subvenció i un pla que presenta 13 punts per a transformar el sector comercial minorista de Dénia.

A més a més, treballarem per oferir com atractius turístics els nostres valors culturals, patrimonials, esportius i mediambientals, i executarem el Pla de Destinació Turística Intel·ligent i la modernització del sector turístic.

7. Avancem cap a una Dénia més culta i festiva

Treballarem per més i millors espais culturals i festius, amb nous centres, museus i sales d’exposició com el Magatzem dels anglesos; i amb un Museu i un Espai per a les reunions i esdeveniments festius. A més a més, adequarem els espais existents (com la Casa de la Cultura, el Castell o les naus festeres); posarem en valor el patrimoni històric i cultural fent-lo més accessible i atractiu turísticament, i farem les Festes de Dénia més accessibles, participatives i compromeses.

8. Avancem cap a una Dénia inclusiva, per la igualtat i per la diversitat

Iniciarem les actuacions necessàries per a la construcció de la segona residència i estarem damunt perquè la GVA execute els projectes de centres de dia i els centres per a salut mental, de rehabilitació i inserció social. També farem possible noves instal·lacions per a lluitar contra la violència de gènere, treballarem per més conciliació, per garantir els drets de la igualtat i la diversitat i pel benestar dels nostres joves i majors. Continuarem apostant per les polítiques d’igualtat executant el IV PIO i treballant per a la construcció de l’Espai Dona, un edifici que concentre i augmente de manera integral els serveis públics destinats a les dones. I seguirem treballant en les polítiques de diversitat amb l’execució del seu pla.

9. Avancem cap a una Dénia més saludable

Tindrem nous i millorats espais esportius per a joves i majors (Madrigueres, Rodat, via Verda…), treballarem per un nou pavelló de referència comarcal, per polítiques que posen en valor als nostres esportistes (beques, Festa de l’Esport i participació d’escoles i associacions esportives) i per esdeveniments esportius transversals i d’atractiu turístic, com pot ser “Dénia, ciutat del running”. La promoció de la salut serà transversal a les polítiques municipals i treballarem per garantir-la en el nostre dia a dia, amb nous espais intergeneracionals.

10. Avancem cap a una Dénia de present i futur

Una Dénia que estudia i aprèn és una Dénia de futur. Per això durem a terme millores en els centres educatius, dignificant les aules (Pou de la Muntanya, IES Maria Ibars, IES Chabàs, CEIP Pare Pere…) i la construcció del nou Raquel Payà, l’FP Gent de Mar, el nou conservatori, la nova EOI, etc. Afavorirem també la col·laboració amb els col·legis i les ajudes i beques als estudiants.

11. Avancem cap a una Dénia amb més habitatge per a totes i tots.

    Ens comprometem a treballar activament per a garantir l’accés a l’habitatge digne i per uns serveis públics de justícia social. Amb la promoció de construcció d’habitatge social que contempla el nou Pla General Estructural, la negociació i les gestions amb propietaris i entitats que tenen habitatges desocupats sense vendre, perquè siga l’Ajuntament qui les gestione. D’aquesta manera donarem solucions de veritat a la gent que les necessita de veritat.

    12.  Avancen cap a una Dénia més planificada i responsable.

    Executarem tots els plans municipals en marxa en l’Ajuntament sota l’Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible.