Nòmines de la regidora MARIAN TAMARIT

REGIDORA D’ESPORT i NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. 

Assistència a comissions informatives i altres òrgans de govern

REGIDORA del BARRI de les ROTES

Legislatura 2015-2019

2015 juliol

 2015 agost

 2015 setembre

 2015 octubre 

2015 novembre 

2015 desembre 

2016 gener